Foto PTTK Rzeszów

Welcome to my photo gallery

Home / ARCHIWALIA / Bieszczady - Ustrzyki Dolne - zima lata 60/70 XX w. foto Zdzisław Postępski 18

Search in this set

❄‼❄ Zima w Ustrzyki Dolne - lata 60/70 ❄‼❄ Podkarpackie wspomnienia - foto Zdzisław Postępski cz.1 Był jednym z popularniejszych zawodowych fotografów w latach 60-70 XX w. na Podkarpaciu. Wiele kartek pocztowych wówczas wydawanych, to jego zdjęcia. Różne wydawnictwa, czasopisma, także wystawy... Był też zapalonym turystą, członkiem Oddział PTTK Rzeszów stąd tematyka turystyczno-krajoznawcza była często obecna na jego fotografiach. W archiwach Regionalnej Pracowni Turystycznej Oddział PTTK Rzeszów, znajduje się sporo zdjęć Jego autorstwa, część została przekazana do pracowni przez syna - Tadeusza. Będziemy stopniowo publikować część tych zbiorów - niektóre naprawę ciekawe, i często publikowane po raz pierwszy... część z nich jest podpisana - umieścimy podpisy pod konkretnymi zdjęciami, część tylko ogólnie - Zaczynamy od Zimy w Ustrzyki Dolne - Opisano jako lata 60-70 XX w. Na pewno robione w co najmniej dwóch terminach, co widać po budynkach w Rynku - raz stoją przed nimi samochody Warszawa, a innym razem ich nie ma - są też inne znaki drogowe, więc to pewnie nawet zimy w innych latach... jakich? Może uda się rozszyfrować niektóre obiekty?